Afmontering af radiatortermostat og rensning eller udskiftning af forpakning på radiatorventil.Afmontering og montering af almindelig standard radiatortermostat.Rensning af forpakning på radiatorventil og montering af radiatortermostatUdslamning af varmtvandsbeholder og rensning af pumpebrønd i mindre boligforeninger