Gas

Vi arbejder med alle områder inden for gas.
Se her på siden for yderligere information.
 

Nyt gasfyr

Har du en gaskedel med mange år på bagen, kan det hurtigt vise sig at være en god forretning for både din varmeøkonomi og miljøet at købe nyt gasfyr. Vi tilbyder en grundig gennemgang af dit varmeforbrug, så du kan se, hvad der kan betale sig,

Vi tilbyder eks. en standardløsning. Et nyt fyr med varmtvandsbeholder og tilslutning til brugsvand, koldt og varmt vand og centralvarme, samt aftrækssystem.
Vær opmærksom på, at afløb skal være tilstede, for at kondensvand fra det nye fyr kan løbe af, for at bibeholde en standardløsning.

En standardløsning koster 33.500,- incl. moms.

En standardløsning forudsætter at kunden giver tilladelse til, at Energi-Rigtig VVS ApS søger om energibesparelse på installations-adressen.

Murer, tømmer, maler og el arbejde er ikke en del af tilbuddet.

Vi samarbejder både med Vaillant, Bosch, Geminox, Vessmann, Wieshaupt, Wolf, Baxi, Milton, HMN Naturgas og Dong Energy ved opsætning af nye gasfyr.
 

Reparation på gasfyr

Vi reparerer alle typer gasfyr, herunder Geminox, Vaillant, Vessmann, Bosch, Wieshaupt, Wolf, Baxi, Milton.
Vær opmærksom på at vi reparerer og fejlfinder på samtlige gaskedelmærker op til 135 KW.,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serviceeftersyn på gasfyr

Vi udfører serviceeftersyn på alle nye og gamle gasfyr af mærket Geminox, Vaillant, Vessmann, Bosch, Wieshaupt, Wolf, Baxi, Milton og Vaillant.

Årligt serviceeftersyn af dit gasfyr eller tilkald ved
driftsstop og funktionsfejl, fejlfinding på gasfyret, og
udbedring af fejl og efterfølgende genopstart af gasfyret, er alle opgaver vi gerne påtager os.
 
Er der tale om omfattende fejl eller udskiftning af specielle reservedele, hvorpå der er leveringstid, vil serviceteknikkeren udføre midlertidige foranstaltninger bedst muligt, hvis det kan lade sig gøre.
 
Vær opmærksom på, at uanset hvilket abonnement du har, skal du selv betale for forbrug af nødvendige materialer ved serviceeftersyn.

Det er ikke lovpligtigt at få udført serviceeftersyn på sit
gasfyr, men vi anbefaler, at der jævnligt udføres
serviceeftersyn både mht. besparelse på gas og
reparationer og mht. garantien på et nyt gasfyr, så er
du rigtig godt klædt på.

Bruger du over 1.800 m3 gas om året, skal du regne med et eftersyn om året. Bruger du under 1.800 m3 gas om året, skal du regne med et eftersyn hvert andet år.

Serviceeftersynet udføres som et forebyggende
vedligeholdelseseftersyn og omfatter følgende opgaver:
  • Kontrol af gasinstallationen, inkl. tæthedsprøvning fra naturgasledning til naturgasfyret.
  • Kontrol, rensning, justering af frisklufttilførsel, aftræk og forbrænding.
  • Kontrol af naturgasfyrets styring, automatik og sikkerhedsfunktioner.
  • Kontrol af trykekspansionsbeholder (hvis afspærringsventiler er monteret).
  • Kontrol af brugsvandsproduktion (ved kombi-kedler).
  • Nødvendige reparationer og udskiftning af komponenter, udstyr og aftræk som er tilgængelige.
  • Rensning af snavsfilter, hvis der er monteret afspærringsventiler ved snavsfiltret.
Serviceeftersynet dækker ikke:
Udskiftning og reparation af varmtvandsbeholder og varmtvandsinstallation, og heller ikke tilkald for påfyldning af vand på varmeanlæg.
 
Priser på service og reparation af gasfyr se mere her.
 

Ring 41292907

 

Gaskomfur

Har du problemer med dit gaskomfur, eller skal du montere et nyt, så har vi den fornødne  ekspertise. Vi står for installation, opstart og indregulering af dit gaskomfur.
 

Gasmåler

Vi afmonterer din gamle gasmåler og vi står for montering af en ny. Vi afmelder din gamle måler, og anmelder din nye gasmåler til dit gasselskab.
 

Gasinstallation

Har du en utæt gasinstallation, kan vi hjælpe med at fejlfinde og udbedre eventuelle utætheder. Vi sørger for at din gasinstallation er tæt, og at din sikkerhed er i orden.
Vi udfører nye gasinstallationer både i villaer og i ejendomme.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jamal Danon/Energi-Rigtig VVS ApS | CVR: 36 41 17 16 | Gladsaxevej 356, 2860 Søborg  | Tlf.: 41292907